rybářský řád
platný od 1. 1. 2016.

Členové rybářského spolku se podílejí na obnově rybníků a dalších vodních ploch. Dále pracují pro dobré jméno rybářského cechu v Křižovatce. Pravidelně se zúčastňují akcí, brigád a výlovů. Povolenka pro rybaření je vydána v kalendářním roce až po zaplacení členského příspěvku v hotovosti dle věkové kategorie do pokladny spolku. Podmínkou každého nového dospělého  člena je uhrazení jednorázového poplatku pro vstup do rybářského sdružení a to ve výši 1000,- Kč. Po uhrazení tohoto poplatku je možné vydat rybářský lístek.

Rybářský interní řád rybářů Křižovatka


Celoroční lov na rybníku "Pryský - sportovní" , rybník "Kalák" a rybník "U Hasičárny".


Pravidla sportovního rybaření :

- každý rybář má povinnost mít u sebe při lovu platný rybářský lístek

  - u vody se chovat slušně a v jeho okolí udržovat pořádek

  - doba lovu není omezena

  - v kategorii dospělí a dorost je možné chytat na dva pruty, mládež na jeden prut za doprovodu dospělé osoby

  - povinná výbava rybáře je vyprošťovač háčků, vezírek, podběrák, vidličky, metr,

  - míra kapra je pro rok 2017 stanovena na 40 cm, lína 30 cm, štiky 70 cm,

  - záměna ulovené ryby - v případě, že rybář uloví jednu mírovou rybu má možnost si jí vložit šetrně do svého vezírku, pokračovat v lovu a v případě, že uloví rybu o větší velikosti, může
  rybu uloženou z vezírku pustit zpět do vody a do vezírku vložit rybu větší. Ve vezírku je však možné mít uschovanou pouze jednu rybu. Při ukončení rybolovu má rybář  povinnost tuto rybu zapsat do svého rybářského lístku
  .


Porušení tohoto nařízení jako porušení dalšího nelegálního rybolovu na rybnících místního sdružení Křižovatka bude sankciováno tímto způsobem :

- první porušení -  pokuta 1000,- Kč

-  druhé porušení -  pokuta 2000,- Kč

- třetího porušení - vyloučení z místního rybářského sdružení Křižovatka.